Lexikon szócikk

Lepossa Dániel
Csigi-puszta 1852. - Magyaróvár 1935. június 7.

Foglakozása(i):
Veszprém megyei evangélikus nemesi családból származott. Jogot tanult és Pápán, később Sopronban dolgozott. 1882-ben telepedett át Veszprémből Magyaróvárra. Királyi aljárásbíróként kezdte itt pályafutását. 20 évig vezette a hivatalt, és 1915-ben vonult nyugalomba. Igen lelkiismeretes, jó bírónak ismerték, aki a kezdetektől bekapcsolódott a város társadalmi életébe. A Magyaróvári Széchenyi Kör estélyrendező bizottságának tagja, később a kör pénztárosa, majd alelnöke volt. A Magyaróvári Széchenyi Kaszinó elnökeként halt meg. A Magyaróvári Színpártoló Egyesület egyik alapítója és féltucatnyi egylet vezetőségi tagja volt. Egyházában egyházmegyei felügyelői tisztségeket töltött be helyben és Hegyeshalomban. Amatőr festő, író és újságíró volt, publikált a helyi sajtóban. Sokat utazott és az olvasókat útleírásokkal is gazdagította. Az akkor még meglévő magyaróvári evangélikus temetőben helyezték nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1932. 01. 13. p. 1-2.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1935. 06. 09. p. 2-3.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre