Lexikon szócikk

Leszkovich Ferenc
Pándorfalu 1852. - Magyaróvár 1914. június 1.

Foglakozása(i):
Horvát földműves családban született. Leszkovich Bertalan és Mintisch Mária gyermeke volt. A szorgalmas fiú Magyaróváron, Győrben és Pozsonyban tanult. Jogi diplomájával Nezsideren kezdte gyakornokként pályafutását 1878-1879-ben. 1879-ben megválasztották a Magyaróvári járásban szolgabírává, és attól kezdve végig Moson megye szolgálatában állt. 1888-ban letette a szolgabíróságot és 1907-ig árvaszéki elnök volt. 1907 és 1914 között a megye főjegyzői teendőit végezte. Munkabírásáról és a „hátralék” szót nem ismerő hivatali odaadásáról már életében legendák terjedtek. 25 négyzetméteres irodája volt az ő világa, amit maximálisan uralt a megyei ügyvitel dicsőségére a kiváló „generális notárius”. Halála után Magyaróvárott búcsúztatták és szülőfalujában temették el nagy részvéttel.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1914. 06. 04. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre