Lexikon szócikk

Lévay Pál
Und 1851. július 1. - Lajtakáta 1922. november 8.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Chamberlain és az igazságos kritika. Bp., 1906.
*Az erkölcsi világrend problémája. Bp., 1914.
Tizenöt éves koráig írástudatlan horvát falusi pásztorgyerek volt. Tanulmányait Sopronban és Győrben végezte. 1876-ban szentelték pappá. Szolgált Pándorfaluban és Magyarkimlén is. 1894-ben került Lajtakátára, ahol haláláig szolgált. Moson vármegye törvényhatósági bizottságának aktív tagjaként nagy szerepet vállalt a megye közéletében. Nagy műveltségű ember volt, aki gazdasági, filozófiai és erkölcsi tárgyú cikkeket írt a „Magyar Állam” a „Népiskolai Lapok” és a „Mosonvármegye” című lapokba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 7. 828. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1922. 11. 12. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1922. 11. 19. 1. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter