Lexikon szócikk

L’Huillier István
Csehi 1865. január 25. - Kassa 1931. február 4.
Foglakozása(i):
Tanulmányait Rákospalotán végezte. Dolgozott a nádasdladányi uradalomban és a bécsi Schönbrunn kastélykertben is. 1891-1896 között a tordai állami faiskola és magtermelő telep főkertésze volt. 1896-ban a millenniumi ünnepségek kertészeti kiállításának egyik főrendezője volt. 1905-ben került a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára, ahol 1914-ig volt az általános kertészeti ismeretek és a konyhakertészet tanára. Előadásaiban részletesen foglalkozott az alanyok előállításával, szaporításával és nemesítésével. Úttörő jellegűek voltak a zöldségféléken végrehajtott műtrágyázási kísérletei. Felvetette a mezőgazdasági növénytermesztéshez kapcsolódó üzemi zöldségtermesztés kialakítását is. Számos szakcikket írt a „Kertészeti Lapok”-ba és „Köztelek”-be. 1914-ben visszatért Kassára, az ottani gazdasági akadémián lett a kertészeti és szőlészeti tárgyak előadója. 1920-ban visszavonult az oktatástól és Kassán kertészetet létesített.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 384-385.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 4. 220. p.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. 68. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1931. 02. 15. 4. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter