Lexikon szócikk

Lipsicz Mihály
Magyaróvár 1703. szeptember 19. - Győr 1765. augusztus 23.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Algebra seu analysis speciosa… Cassoviae, 1740.
*Statica de varietate… Cassoviae, 1740.
*Hungaria coelestis astronomiam et chronologiam in synopsi complectens. Cassoviae, 1741.
1720-ban Trencsénben lépett be a jezsuita rendbe. 1730-ban Győrött a Jezsuita Kollégiumban tanított, a következő évtől 1734-ig a grazi egyetemen teológiát tanult. 1737 és 1742 között Kolozsvárott, Kassán és Egerben matematikát és bölcseletet, majd 1760-ig Nagyszombatban, Budán, Egerben, Zágrábban, Sopronban és Győrött teológiát és dogmatikát tanított. 1761-től Sopronban lett lelkész, innen rövidesen ismét Győrbe ment, ahol a konviktus igazgatója lett. Magyarországon ő írta az első algebra könyvet, amelyben első és másodfokú egyenletekkel, mértani és számtani haladványokkal foglalkozott. Statica című munkájában megjelentek a newtoni mechanika elemei, s a XVIII. században fölmerült mechanikai kérdéseket is tárgyalta. Jelentős láncszem e mű a korszerű fizika magyarországi elterjedésében, tartalmilag messze fölötte áll a korabeli hasonló munkáknak. Legjelentősebb munkája a Hungaria coelestis…, tudománytörténeti jelentősége különösen a fizikában nagy. Természettudományi szempontból kassai működése (1738-1742) volt a legeredményesebb. Lipsicz munkásságával hatott a jezsuita iskolák késői karteziánizmusára, amely a magyarországi természettudományos irodalom egyik legkülönösebb, egyedülálló jelensége volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 78. p.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 1999. 204. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 4. p. 249-250.
  • Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Bp., 1997. p. 539-530.
A szócikk szerzője:Tuba László