Lexikon szócikk

Lónyay Elemér
Bodrogolaszi 1863. augusztus 24. - Pannonhalma 1946. július 29.
Foglakozása(i):
Apja Lónyay Ödön, Magyaróváron gazdasági tanintézetet végzett földbirtokos, édesanyja Pázmándy Vilma volt. Északkelet-Magyarországon honos és neves család sarja volt. Középiskoláit Budapesten és Sárospatakon, jogi tanulmányait Sárospatakon és Grazban végezte. 1885-ben, a külügyminisztériumban segédfogalmazóként kezdte munkáját. 1886-ban követségi attasé lett. 1889-ben diplomáciai vizsgát tett és követségi tanácsossá léptették elő. Bukarestben, Szentpéterváron és Brüsszelben teljesített külszolgálatot. 1890-ben császári és királyi kamarási méltóságra emelte Ferenc József. Még Londonban volt attasé, amikor 1892-ben követségi titkárrá nevezték ki. Ilyen minőségben Szentpéterváron, Párizsban és 1894-ben Londonban teljesített szolgálatot. Londonban ismerkedett meg Stefánia főherceg asszonnyal, Rudolf trónörökös özvegyével. A vonzalom kezdettől kölcsönös volt és az udvarlás évekig tartott. 1896-ban a római nagykövetséghez osztották be. A következő évben követségi tanácsosi kinevezést kapott, de azután visszavonult a diplomáciai pályától. Ideje nagy részét bodrogolaszi birtokán töltötte, és átalakította kastélyát és környékét. 1899-ben áttért a reformátusról a katolikus hitre. 1900. március 22-én kötött házasságot Stefánia főherceg asszonnyal. A frigyet a menyasszony apja, II. Lipót belga király ellenezte leginkább. Az ifjú pár az adriai nászút után a férj birtokára költözött, de 1906-ban megvásárolták az oroszvári (volt Zichy és Henkel) kastélyt. Sok időt töltöttek itt a festői kastélyban és parkjában. Persze sokat utazgattak, de 1945-ig ez maradt az otthonuk. Mindketten ismerték és becsülték a nagy nyelveket és kultúrákat. Óriási könyvtárában ellenben alig volt magyar munka. 1945 végén – már súlyos betegen – kért Pannonhalmán védelmet feleségének. Rövidesen elhunyt és felesége is követte. Javaikat, így a később fölprédált oroszvári kastélyt, amely az ország számára 1947-ben el is veszett, 1945-ben feleségével végrendeletileg a Pannonhalmi Főapátságra hagyták. Oroszvár, Németjárfalu (Ürgéd puszta), Pozsonypüspöki határában voltak a kastély közeli birtokai, összesen 12 258 katasztrális hold. Feleségével együtt Pannonhalmán nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre