Lexikon szócikk

Lossai Péter
Óvár 1480 körül - ? ?

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Az Országos Széchényi Könyvtárba 1802-ben gróf Széchényi Ferenc ajándékaként került az a 16 számozatlan 27,4 x 21,7 cm méretű lapot tartalmazó kódex (OSZK: Cod. Lat. 197.), amelyet Miller Jakab Ferdinánd, a könyvtár első őre egy latin nyelvű címlappal egészített ki. Ennek magyar fordítása így hangzik: „Lossai Péter óvári magyar embernek, a Litvániában működő földmérőnek, a hozzáférhető és a hozzá nem férhető tárgyak magasságának, valamint síkon és mélyben létesített, mérendő hosszúságú, szélességű és mélységű tárgyak geometriai úton végzett megméréséről szóló JEGYZETEI és ÁBRÁI amelyeket Bolognában tanulva az 1498. évben szerzett.” Sajnos az első 57 fejezet elpusztult. Lossai kéziratában az elmélet szorosan összefonódik a gyakorlattal, s képet ad arról, hogy mekkora geodéziai ismerettel rendelkezett egy középkori földmérő. A Bendeffy László szerkesztésében megjelent bibliográfia ezt a kódexet a magyar geodéták körében ismertté tette. Szerinte a kódex: „A nagylózsi eredetű, magyaróvári lakos Lossai Péter, Litvániába szakadt magyar mérnöknek geodéziai kézikönyve 1498-ból a közvetlenül vagy közvetve végrehajtható mérések módjáról, gyakorlati példákkal, különösen az építészettel kapcsolatos geodéziai feladatok köréből.” Nem tudható, hogy Miller Jakab honnan vette adatait, amint Bendeffy megállapításait is vitatják a tudománytörténészek. Lehet, hogy a bizonyíték az eredeti címlap lehetett, amelyet Müller nem tudni honnan való adatokkal pótolt. A tények tisztázására szolgálnak Regőczi Emil és Reuter Camillo írásai. Ő írta Lossai litvániai megbízatásával kapcsolatban: „Mátyás országának felnevelődött művelt emberfői szétszóródnak külföldön, vagy itthon igyekeznek helytállni a vesztébe rohanó ország mindjobban süllyedő kultúr életében. Ilyen ember lehetett Lászai-Lossai Péter is, aki a reneszánsz ember minden iránt érdeklődő szellemének gyönyörű emlékét hagyta ránk munkájában.” Lossai kéziratát 1970-ben fakszimile kiadásban magyar fordítással és tanulmánnyal megjelentette a Pécsi Geodéziai és Térképészeti Vállalat. (Lelőhely: Huszár Gál Városi Könyvtár.)
A szócikkhez használt forrás(ok):
 • Magyar geodéziai irodalom 1498 -1960. Szerk. Bendeffy László Bp., 1964. 42. p.
 • Új magyar irodalmi lexikon Bp., 1994. 2. 1236. p
 • Regőczi Emil: A Lossai-kódex és hasonmása
  Geodézia és kartográfia Budapest, 1949- 24. évf. 1972. 2. sz. p. 128-133.
 • Reuter Camillo: Petrus Lossai
  Geodézia és kartográfia Budapest, 1949- 24. évf.1972. 2. sz. p. 133-136.
 • Boreczky Anna: Mikor és hol készült Lossai Péter kódexe?
  Magyar könyvszemle Budapest, 1876- 113. évf. 1997. 3. sz. p. 240-265.
A szócikk szerzője:Tuba László