Lexikon szócikk

Luzsa György
Budapest 1929. október 1. - Budapest 2011. június 23.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Mosonmagyaróvár lakosságának 1961. évi sugárterhelése.= Orvosi Hetilap. 104. évf. 1963. 14. sz. p. 642-645.
*Röntgenanatomie des Gefässystems. Bp., 1972.
*Az érrendszer röntgenanatómiája. Bp., 1973. (Kandidátusi értekezés)
*Évtizedek a röntgenben: visszaemlékezések. Bp., 1996.
A budapesti Ciszterci Gimnáziumban érettségizett 1948-ban, majd a Budapesti Orvostudományi Egyetemen szerzett diplomát 1954-ben. Az egyetem elvégzése után megnősült, felesége belgyógyászként gyakorolta az orvosi hivatást. Első munkahelye a Győri Megyei Kórház Röntgenosztálya volt (1954–1961), 1961-ben nevezték ki a Mosonmagyaróvári Városi Kórház Röntgenosztályára főorvosnak. Az osztályon nemcsak radiológiával foglalkozott, hanem gasztroszkópiás vizsgálatokat is végzett. 1965-ben Magyarországon elsőként készített gyomorbiopsziát egy mérnök társával a szemiflexibilis gasztroszkópra szerelt biopsziás készülékkel. Ebben a periódusban összesen 1500 gyomortükrözéses vizsgálatot végzett. Ezzel egy időben kezdett foglalkozni az emberi érrendszer feltöltésével. Tizenkét év alatt a napi rutinmunkája mellett feltérképezte az emberi érrendszer röntgenanatómiáját. A feldolgozott óriási anyagból monográfia készült, amelyet az Akadémiai Kiadó más külföldi kiadókkal közösen jelentetett meg 1972 és 1974 között németül, angolul és oroszul. Könyvét az egész világon használják radiológusok, anatómusok és érsebészek. Kilenc hazai és 39 külföldi folyóirat ismertette. Monográfiájából készült disszertációját megvédve 1973-ban megkapta az orvostudományok kandidátusa tudományos fokozatot. A Mosonmagyaróváron töltött 16 év után 1977-ben meghívták az Országos Korányi Tbc és Pulmonológiai Intézet radiológiai osztályára, 1982-ben az Országos Rheumatológiai és Fizioterápiás Intézet vezető főorvosa lett (1982–1993). 1991-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem címzetes egyetemi docense. Könyvein kívül 84 tudományos dolgozata jelent meg. Tagja volt az International Skeletal Societynak. Kitüntetései: Petz Aladár-emlékérem (1976), Pneumologia Hungarica Nívódíja (1982), Magyar Nemzetért emlékérem (1991).
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 13. p. 588-589.
  • Lombay Béla: Évtizedek a röntgenben: Dr. Luzsa György
    Magyar radiológia Budapest, 1927- 77. évf. 2003. 2. sz. p. 106-107.
A szócikk szerzője:Tuba László