Lexikon szócikk

Mándy Gyula
Pozsony 1832. március 27. - Magyaróvár 1898. szeptember 15.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Moson vármegye új székháza építésének története. Magyaróvár, 1894.
Apja Pozsony város főjegyzője volt. A nemesi származású fiú gimnáziumi tanuló volt Pozsonyban a szabadságharc kitörésekor. 1848 júniusában beállt a Pozsonyban szerveződő 4. honvéd zászlóaljhoz. Előbb a Délvidéken, novembertől Erdélyben harcolt alakulatával. 1849.január 21-től hadnagyi beosztásban tevékenykedett. Büntetésből 1849. szeptember 13-án besorozták a 4. gyalogezredhez. 1852-től nyerte vissza korábbi rendfokozatát. 1857-ben leszerelt és Moson megye szolgálatába lépett. 1867-ben megyei iktató volt. Az 1870-es években aljegyző lett, 1890-ben főjegyzőként szolgált Magyaróvárott. A Moson megyei Honvédegylet-nek 1867-ben lett tagja. A hazafias megyei tisztikar egyik agilis tagja volt. Több cikke jelent meg a „Mosonymegyei Lapok”-ban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 2. 439. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre