Lexikon szócikk

Manninger Mihály
Moson 1840. november 22. - Sopron 1929. július 24.

Foglakozása(i):
A szorgalmas és neves iparoscsaládból származó tehetséges gyermek az algimnáziumot Magyaróváron, a főgimnáziumot Győrben végezte. Nagyszombatban megkezdett teológiai tanulmányait Karner Antal megyéspüspök támogatásával a győri szemináriumban végezte. 1863 júliusában Győrben szentelték pappá, ez után először Mosonban, majd (Moson)Szent-Jánoson, (Moson)Szolnokon és Magyaróváron töltötte kápláni éveit. 1867-ben zurányi adminisztrátor, 1868-tól 1890-ig fertőbozi plébános. Közben (1885-ben) a sopronkeresztúri kerület esperesévé nevezték ki. 1890-től 1913-ig volt Magyaróvár városplébánosa. Az itt töltött 23 munkás év sok nyomot hagyott a város életében. Szerepet vállalt a város és Moson vármegye köz- és hivatali életében. 1892-ben püspöki szentszéki ülnök, 1902-től címzetes sági apát, 1913-tól a soproni társaskáptalan kanonokja. Aranymiséjét is Magyaróváron tartotta meg 1913-ban. A város gyülekezete 1923 végén vissza szerette volna hívni a halálozás következtében megüresedett plébániára, ő azonban idős korára való tekintettel szeretettel visszautasította a felkérést. Pappá szentelésének 65. évfordulós vasmiséjén a soproni Dóm-templomban 1928 júliusában már prépost-kanonokként ünnepelték. 1923-ban ugyancsak Sopronban tartotta gyémántmiséjét. Földi maradványai a magyaróvári köztemető egyik díszsírhelyében nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1928. 08. 01. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1929. 07. 24. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István