Lexikon szócikk

Mária, Habsburg magyar királyné
Brüsszel 1505. szeptember 17. - Cigales 1558. október 18.
Foglakozása(i):
II. Lajos magyar király felesége. 1517-1521 között Innsbruckban nevelkedett. A Habsburg-Jagello házassági szerződés szerint 1522. január 13-án Budán feleségül ment II. Lajos magyar királyhoz. Magyarországi birtokait, így a nyugat-magyarországaikat is jegyajándékként kapta férjétől. E birtokokkal az ország leggazdagabb földesurai közé tartozott. 1523-tól volt az övé az óvári uradalom, mezővárosaival így Óvárral és Nezsiderrel együtt. E városokkal való kapcsolata a mohácsi csatavesztés után vált intenzívvé, mikor Pozsonyba menekült. A városok vezetésének kérésére nem engedélyezte a zsidóknak e városokban való megtelepedését. Bátyja, Habsburg Ferdinánd hatalmi helyzetét kívánta megerősíteni a nyugati határszélen. 1530-1556 között testvére, V. Károly német-római császár megbízásából Németalföld kormányzója volt. A tehetséges uralkodó nyugat-magyarországi tapasztalatait ott is hasznosította: korszerű birtokigazgatási rendszert vezetett be. Brüsszelben is megkapta magyarországi birtokainak jövedelmét: a Magyar Kamara akkori jövedelmének többszöröse hagyta el az országot. A magyaróvári uradalom élére királynéi udvarbírót állított, a Sopron megyei püspöki tizedeket a magyaróvári uradalom szedte be. Hosszas tárgyalások után, 1548-ban mondott csak le Ferdinánd javára magyarországi birtokairól, amivel véget ért Magyarországon a királynéi birtokok rendszere.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar nagylexikon Bp., 1993-2003. 12. 695. p.
  • Szende Katalin: Habsburg Mária és a nyugat-magyarországi városok
    Soproni szemle Sopron, 1938- 60. évf. 2006. 2. sz. p. 133-145.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter