Lexikon szócikk

Bél Mátyás
Ocsova 1684. március 24. - Pozsony 1749. augusztus 29.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Notitia Hungariae novae geographico-historica. Partis I. I-IV. Viannae, 1735-1742.
*Notitia Hungarae novae geographico- historica. Pars secunda Trans-Danubiana. Tomus quintus. Editito altera-Budapestini, impensis comiti Eugenii de Zich et Vásonykeő, MDCCCXCII.
*Az újabbkori Magyarország földrajzi-történelmi ismertetése. Moson vármegye. Fordította és a bevezető tanulmányt írta: Mihály Ferenc. Mosonmagyaróvár, 1985.
Moson megye első monográfusa. Halléban végzett tanulmányai után Besztercebányán volt káplán, majd 1714-1719-ig a pozsonyi líceum igazgatója. Ezt követően lelkészként működött. Egy hatalmas műben készült összefoglalni Magyarország sokoldalú államismeretét. Ebből Bécsben jelent meg kilenc, főleg felvidéki vármegye leírása, az ötödik csonka kötet halála után jelent meg kis példányszámban. Ezt a csonka, Moson vármegye leírását tartalmazó kötetet adta ki gróf Zichy Jenő, aki ehhez nagyvonalúan „Moson megye Közönségének” adományozta az első négy kötetet is. Erről tanúskodik a Hansági Múzeum tulajdonában lévő könyvekben található saját kezű beírása. Az 5. kötet Zichy-féle kiadásból készült Mihály Ferenc fordítása, amely 1985-ben Mosonmagyaróváron jelent meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 1. 163. p
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. p. 575-576.
  • Magyar nagylexikon Bp., 1993-2003. 3. p. 497-498.
A szócikk szerzője:Tuba László