Lexikon szócikk

Marton Andor
? 1872. - Budapest 1927. május 10.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Mezőgazdasági jogismeret és közgazdaságtan, okiratmintákkal és tervezetekkel. Győr, 1908.
1909-ig ügyvédként működött, ekkor nevezték ki tanárrá a Magyaróvári Gazdasági Akadémia jogi tanszékére. Jogi ismereteket, nemzetgazdaságtant és gazdasági statisztikát tanított. Az első világháború végén századosként tért vissza. A Tanácsköztársaság bukása után létrehozta az akadémián a polgári társadalmi ligát, amely a proletárdiktatúra szerveivel együttműködött akadémiai tanárok szerepét vizsgálta, s a kompromittálódott tanárok ellen társadalmi bojkottot hirdetett, s igyekezett eltávolítani őket az oktatási intézményből és a vezetői posztokról. 1920-ban akadémiai rendes tanár lett. 1925 körül betegsége miatt a tanítást abba kellett hagynia, Budapestre ment szanatóriumba. Itt halt meg, a Farkasréti temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1925. 05. 12. 2. p.
  • Nyugati hírlap Magyaróvár, 1921-1932. 1927. 05. 15. p. 2-3.
  • Gulyás Pál: Magyar írók élete és munkái Bp., 1990- 18. 571. hasáb
A szócikk szerzője:Tuba László