Lexikon szócikk

Márton Géza
Csanádpalota 1919. július 22. - Csorna 2012. július 5.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Cukorrépa gomolyok vízfelvétele (Társszerző). Gödöllő, 1954.
*Az öntözés időpontjának előrejelzése élettani mutatók segítségével (Kandidátusi értekezés). Gödöllő, 1959.
*Mezőgazdasági növényélettan: jegyzet (Társszerző). Mosonmagyaróvár, 1976.
*Algatenyésztés nem steril viszonyok között. = Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola Közleményei. 11. 1968. p. 313-328.
Kiskereskedő családban született. A makói gimnáziumban 1938-ban érettségizett, s ez évben került a Szentendrei Pátriárka ösztöndíjával a Belgrádi Egyetem görögkeleti teológiai fakultására. 1940-ben a háborús helyzetre tekintettel visszatért Magyarországra. 1941-ben katonai szolgálatra hívták be, s 1944-ben a frontra került. 1945-ben orosz fogságba esett és a konstancai fogolytáborban súlyosan megbetegedett, emiatt 1945 őszén hazaengedték. 1946-ban fölvételt nyert a Magyar Agrártudományi Egyetem Debreceni Osztályára. Már hallgató korában részt vett a Növénytani Tanszék munkájában, a tanszékvezető javaslatára díjtalan gyakornok lett. Másodéves korától gyakorlatokat tartott, harmadévesen demonstrátornak nevezték ki. Az egyetemek átszervezésekor Budapestre került, ahol továbbra is a tanszék dolgozója és a kar hallgatója volt. 1950-ben jeles eredménnyel diplomázott és tanársegédnek nevezték ki. 1952-ben részt vett az önálló Növényélettani Tanszék megszervezésében, adjunktusként előadásokat tartott. 1957-ben Hortobágyi Tibor vezetésével Gödöllőn megalakult a Növénytani és Növényélettani Tanszék, ahol a növényélettan oktatását Márton Géza önállóan irányította. 1959-ben sikeresen megvédte disszertációját, s a biológiai tudományok kandidátusa lett. 1960-ban docenssé nevezték ki. 1961-62-ben a növényélettant vendégelőadóként tanította Mosonmagyaróváron. 1962-ben ide helyezték, ahol a Növénytani és Növényélettani Tanszéket vezette. Két ízben volt a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola rektorhelyettese (1963-65, 1968-70), 1965 és 1968 között a rektora. Nevéhez (és elődje, Varga János nevéhez) fűződik a négyemeletes új kollégium és a sportcsarnok fölépítése, a díszterem és ebédlő kialakítása. 1968-ban vezetésével ünnepelte meg az intézmény fönnállásának 150. évfordulóját. Ezekben az években lendült föl a főiskola kulturális és sportélete: 3 zenekar, énekkar, néptáncegyüttes és két irodalmi színpad működött az intézményben a hallgatók és a tanárok részvételével. Márton Géza alapító elnöke volt az Autóklub mosonmagyaróvári szervezetének, Hajdu Frigyessel közösen hozták létre az ebtenyésztők helyi egyesületét, amely 1968-ban nemzetközi kutyakiállítást szervezett a városban. A Hazafias Népfront városi szervezetének elnökeként létrehozta a szervezet környezetvédelmi bizottságát és a Múzeumbarátok Körét. Szigorú, de a hallgatókat szerető és becsülő oktató volt. Kutató munkájában eleinte a vegyszeres gyomirtás élettani hatásaival és a növények vízháztartásával foglalkozott. Mosonmagyaróváron az egysejtű algák tenyésztését, azok nagyüzemi felhasználását kutatta. 1982-ben vonult nyugdíjba. Kitüntetései: Kiváló dolgozó (1956), Testnevelés és Sport Érdemes Dolgozója (1967), Munka Érdemrend ezüst fokozata (1965, 1978).
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Czimber Gyula: Márton Géza 80 éves
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 41. évf. 1999. p. 163-164.
  • A tanszékek és egységek története: 1954-1993. Szerk. Czimber Gyula, Horváth Károly Mosonmagyaróvár, 1993. p. 54-56.
  • Tenk Antal: In memoriam Márton Géza (1919-2012)
    Vivat Academia Sopron, 2003- 10. évf. 2012. 5-6. sz. 42. p.
A szócikk szerzője:Tuba László