Lexikon szócikk

Mátrai János
Győrszentiván 1877. március 5. - Budapest 1971. június 30.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Mester és tanítvány. Magyaróvár, 1930.
*Védő és segítő szentjeink. Bp., 1942.
A főgimnázium első négy osztályát Magyaróváron, a következő hármat Veszprémben végezte. 1896-ban Vácon lépett be a rendbe, utolsó gimnáziumi éveit 1897-1898-ban Kecskeméten végezte el. Kolozsvári egyetemi bölcsészettudományi és teológiai tanulmányok után 1901-1902-ben Magyaróváron kezdett tanítani. 1916-ban már provinciális, a nyitrai rendház főnöke és a gimnázium igazgatója. A csehszlovák megszállást követően budapesti, nyitrai és ismét budapesti gimnáziumi tanári évek után 1929-1934 között volt igazgatója a magyaróvári piarista középiskolának. Közéleti tevékenységét főként a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet és múzeumának szervezésében fejtette ki. 1936-tól kezdődően Budapesten élt és dolgozott, mint a rendház pénztárkezelője. 1948-tól a piarista iskolák múzeumának felügyelője, majd igazgatója. Nyugdíjas éveit is itt töltötte 1962-től haláláig. Végakaratának megfelelően szülőfaluja temetőjében helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 249-250.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 02. 08. 2. p.
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 251. p.
A szócikk szerzője:Thullner István