Lexikon szócikk

Mátyás Endre
Puszta-Somorja 1845. november 16. - Moson 1907. február 15.
Foglakozása(i):
Földműves-család gyermeke, középiskoláit Magyaróváron és Győrben végezte. 1866-ban szerzett altanítói oklevelet a győri katolikus tanítóképzőben. Először Halászi községben kapott állást mint osztálytanító, három év múlva a jánosházapusztai uradalmi iskola helyettes tanítója lett. A földesúr, Sina Simon báró egy év múltán véglegesítette, ettől kezdve 38 éven keresztül volt a kis iskola vezető tanítója. Az eldugott kistelepülésen is megtalálta a módját a közéleti tevékenységnek, először első jegyzője, majd 1883-tól elnöke a Magyaróvárvidéki Római Katholikus Tanítóegyesületnek. Több pedagógiai pályázaton nyert aranyérmet, ezen kívül jó tollú tárcaírónak is ismerték. Szakmai működéséért is több elismerést kapott. Az addig jó egészségnek örvendő tanító 1906-ban egy fogműtét után elveszítette beszélő képességét és kénytelen volt nyugalomba vonulni. Nyugdíjazása alkalmából terjesztették fel a legnagyobb kitüntetésre, a királyi arany érdemkeresztre, amelyet azonban halála miatt már nem vehetett át. Hat élő gyermeke közül kettő választotta apja hivatását.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Neves elődeink kézirat oldalszám nélkül
  • Thullner István: Jánossomorja: Kismonográfia és településtörténeti olvasókönyv Jánossomorja, 2004. p. 174-175.
  • Haller János: Neves elődeink
    Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor Magyaróvár, 1929. p. 93-94.
A szócikk szerzője:Thullner István