Lexikon szócikk

Benczúr Elek
Kassa 1875. november 25. - Budapest 1923. szeptember 10.

Foglakozása(i):
1895-ben végzett Kassán a gazdasági tanintézetben. Ezt követően párhuzamosan tanult Budapesten állatorvostant és Magyaróváron a gazdasági akadémián. 1898-1904 között gazdasági segédtanár, majd tanársegéd volt a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Mezey Gyula tanszékén állattannal, kertészettel és szőlészettel foglalkozott. 1904-től Budapesten a Magyar Rovartani Állomás munkatársa, 1919-től vezetője volt. Cikkei, rajzai többnyire a „Kísérletügyi Közlemények”-ben és a „Köztelek”-ben jelentek meg, de emellett szakkönyveket is illusztrált. Az egyik legjelentősebb hazai rovarillusztrátor volt. Rajztehetsége már a magyaróvári évek alatt megmutatkozott, ahol számos karikatúrát is készített. A Farkasréti temetőben temették el, de síremlékét időközben felszámolták.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 2. 752. p
  • Enzsöl Imre: Benczúr Elek grafikái
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 14. évf. 2010. 15. sz. 11. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter