Lexikon szócikk

Mayer Ernő
Mainz 1854. október 27. - Magyaróvár 1938. április 10.

Foglakozása(i):
A Magyaróvári Gazdasági Akadémia elvégzése és önkéntes katonai éve után, 1877-ben lépett Frigyes főherceg béllyei uradalmának szolgálatába. 1884-ben került Moson vármegyébe: a Rohrer-földi kerület főintézőjévé nevezték ki. 1904-ben lett jószágigazgató. 1920 után átvette az elcsatolt féltoronyi birtokrészek irányítását is. 1932-ben vonult nyugdíjba. Munkája elismeréseként Ferenc József király 1908-ban vaskoronarenddel tüntette ki. Utóda, IV. Károly 1917-ben királyi tanácsosi címet adományozott neki. Hűséges szolgálatáért Frigyes főhercegtől 1928-ban udvari tanácsosi rangot kapott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1938. 04. 14. 3. p.
  • Gazdasági Akadémia anyakönyvei kézirat 82. sz.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter