Lexikon szócikk

Mentzel Géza
Győr 1854. - Magyaróvár 1936. április 1.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Iskoláit szülővárosában végezte. 1872-ben már Moson megye szolgálatában állt, ahol munkás éveinek legnagyobb részét az árvaszék elnökeként töltötte. Magyaróvárra nősült. 1917-ben ment nyugdíjba. Kiváló hivatalnok volt, a közkonyhát és egyéb pontosságot és lelkiismeretességet igénylő munkát is rá bíztak. A Magyaróvári Széchenyi Körnek és számos egyesületnek volt aktív tagja. Minden kulturális és jóléti mozgalomban tevékenyen részt vett (Magyaróvári Férfidalárda, Színpártoló Egyesület stb.). Népszerű és megbecsült ember volt a városban. A magyaróvári temetőben helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1936. 04. 02. 3. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre