Lexikon szócikk

Merényi Kálmán
Esztergom 1852. szeptember 27. - Kaposvár 1900. május 11.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Szülőföldisme. Magyar-Óvár, 1886.
Esztergomi gimnáziumi évek után 1870-ben a győri tanítóképzőben szerzett jeles oklevelet. Tanítói állomásai: Gönyű, Abda, Herceghalom, Dunapentele voltak. Innen 1874-ben jött Magyaróvárra a községi iskolába, amelynek 1878-tól igazgatója volt. Testnevelést tanított a piarista gimnáziumban. Az ő nevéhez fűződik a magyaróvári községi iskola magyar tannyelvűvé alakítása. Megszervezte, hogy a távoli majoroki városrészből bejáró gyermekek a téli hónapokban ebédet kapjanak. Megépíttette és felszerelte a városrész évtizedekig egyetlen tornacsarnokát. Részt vett a magyaróvári polgári leányiskola, a királyhidai magyar iskola és óvoda megszervezésében. Alelnöke, majd elnöke volt a Mosonmegyei Általános Tanítóegyletnek. Megszervezte a Tanítók Országos Árvaháza Moson megyei alapját, egyik alapítója az Eötvös-alapnak és a Tanítók Házának. Önképzés végett sokat utazott Ausztriában és Dél-Németországban, évekig volt hallgatója a Magyaróvári Gazdasági Akadémiának. Írásait rendszeresen közölte a „Pedagógiai Szemle”, a „Néptanítók Lapja” és a „Néptanoda”. Földrajzkönyvét évtizedekig használták a vármegye iskoláiban. Egyik szerkesztője és kiadója volt a „Mosonymegyei Lapok”-nak, amelyik az ő közreműködése révén teljesen magyar nyelvű sajtóorgánummá vált. Feleségével, Millner Katalinnal öt gyermeket neveltek fel. 1899-ben ismét Kaposvárra helyezték, ahol hét hónap alatt átszervezte az alapiskolák rendszerét. Évekig húzódó gyomorbaja itt kiújult, ez okozta korai halálát is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 8. 1016. hasáb
  • Haller János: Neves elődeink kézirat oldalszám nélkül
  • Haller János: Neves elődeink
    Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor Magyaróvár, 1929. p. 92-93.
A szócikk szerzője:Thullner István