Lexikon szócikk

Mersich Máté
Répcesarud 1850. szeptember 19. - Horvátkimle 1928. február 15.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Ausgewählte Gedichte. Kroatisch/Deutsch. Eisenstadt, 1978.
Középiskolai tanulmányait Kőszegen és Győrben végezte. 1872-1876 között a Győri Papnevelő Intézetben folytatta tanulmányait, 1876. márc. 8-án szentelték pappá. 1879-ben került Horvátkimlére, ahol haláláig, 1928-ig végezte a hívek lelki gondozását. Természettudományos érdeklődése már gimnáziumi évei alatt megmutatkozott. Az 1880-as évektől jelentkezett tudományos publikációival a filozófia, matematika, közgazdaságtan, teológia témakörében, amelyek folyóiratokban illetve tanulmánykötetekben kaptak helyet. Egyik kedvelt témája a nem-euklideszi geometria volt. Nagy műveltségét, széles látókörét közel 2000 kötetes könyvtára alapozta meg, melyben a XVI-XVII. századból származó könyvek mellett korának jelentős nyugat-európai filozófiai és természettudományos munkái is helyet kaptak. 1902-től 11 éven át szerkesztette a „Kalendar Svete Familije” című kiadványt, amely nagy népszerűségnek örvendett a nyugat-magyarországi horvát népesség körében, és amelyben első versei is megjelentek. Verseinek többségét az 1910-1922 között Győrben megjelent „Naše Novine” című horvát nyelvű lapban publikálta. A versírás mellett műfordítással is foglalkozott. Költészetére nagy hatást gyakoroltak a XIX. század magyar költői, elsősorban Petőfi Sándor. Az ő hatása érvényesül mind témaválasztásában, mind versformálásában. Önálló verseskötete csak 1933-ban, halála után öt évvel jelent meg Nezsiderben. Őt tartják a mai Burgenland (Gradišće) területén élő horvátok egyik legnagyobb költőjüknek. Horvátkimlén, ahol közel 50 évig szolgált, jótékonyságával vett részt a közösség életében. Sírja a horvátkimlei temetőben található. Emlékét a községben utcanév és a templom előtt 1993 szeptembere óta dombormű is őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Horváth József: Mersich Máté
    Fejezetek Kimle múltjából. Szerk. Horváth József. Kimle, 1999. p. 181-202.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter