Lexikon szócikk

Mészáros Béla
Rábapordány 1918. április 8. - Mosonmagyaróvár 2006. november 18.
Foglakozása(i):
1934-ben lépett be a szerzetesrendbe, Péliföldszentkereszten és Esztergomban tanult. A szalézi rend tagjaként Olaszországban szentelték pappá 1943-ban. Előbb Tatán majd 1951-től Mosonmagyaróváron szolgált, a Keresztények Segítsége kápolna kisegítő lelkészeként és kántoraként. 1962-1972 között eltiltották a hitoktatástól. Ebben a korszakban alkalmi televízió műszerészként dolgozott, rendszeresen publikált a „Rádiótechnika” című lapba. Amikor ismét engedélyezték a hitoktatást, temploma mindig tele volt a hívőkkel. 2002-ben Pro Urbe Mosonmagyaróvár díjat kapott öt évtizedes lelkészi szolgálatáért, az egyetemes kultúra és hitélet közvetítésében betöltött szerepéért. 2003-ban, pappá szentelésének 60. évfordulóján Pápai Lajos megyéspüspök székesegyházi kanonokká nevezte ki. Szombathelyen a szaléziak templomában helyezték örök nyugalomra.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 8. p. 998-999.
  • Vida István: Ők hívtak engem szolgálatra
    Kisalföld Győr, 1956- 2001. 12. 22. p. 14-15.
  • Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 6. évf. 2002. 10. sz. 7. p.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2006. 11. 21. 7. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter