Lexikon szócikk

Mesznil Viktor
Sopron 1814. február 6. - Budapest 1893. október 28.

Foglakozása(i):
Családja nemesi címét 1790-ben honosították. Az 1840-es évek elején Bécsben az udvari kancellária titkáraként dolgozott. Az 1847-1848-as országgyűlésen a főrendiház egyik, Batthyány Lajoshoz közel álló liberális politikusa volt. 1848 nyarán tagja volt Vas megyében az önkéntes nemzetőrségnek. 1849-1860 között birtokán gazdálkodott. 1860-tól előbb Moson vármegye majd Vas megye alispánja volt. 1885-1893 között tagja volt a magyar országgyűlés főrendi házának, az igazoló, mentelmi és pénzügyi bizottságokban dolgozott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 8. hasáb 1186-1187.
  • Az 1848-1849. évi első népképviseleti országgyűlés történeti alamanachja. Szerk. Pálmány Béla Bp., 2002. p. 1139-1140.
  • http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al892_97/133.htm
A szócikk szerzője:Kimlei Péter