Lexikon szócikk

Bencsik Sámuel Kornél
Salgótarján 1875. március 29. - Mosonmagyaróvár 1939. szeptember 5.
A rozsnyói egyházmegyében 1899 augusztusában szentelték pappá. 1902-ben a bécsi Pázmáneumban szerzett teológiai doktori fokozatot. 1903-ban lépett át a győri egyházmegyébe, Féltoronyban 1903-ban, majd Rajkán 1904-től 1906-ig, Magyaróváron 1906-ban volt káplán. Németjárfalun 1907-től 1918-ig szolgált plébánosként, ekkor választották Moson község plébánosává. Ez év novemberétől haláláig töltötte be ezt a tisztséget. Alapító alelnöke volt a Mosoni Ének-és Zeneegyletnek (MÉZE). Negyvenegy éven keresztül volt áldozópap, mintaképe a szociális gondolkodású egyházi személyeknek. Híveiről való gondoskodásának eredménye volt a szegényebb sorsú mosoni lányok külföldi, főleg belgiumi munkahelyekre történt kihelyezése is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1918. 12. 01. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 09. 07. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István