Lexikon szócikk

Mild Gyula, ifj.
Nagykanizsa 1880. január 15. - Mosonmagyaróvár 1955. október 29.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A képzőművészet Mosonmegyében. = Mosonvármegye emlékkönyve. Szerk. Ruff Andor. Magyaróvár, 1928. p. 142-148.
Apja id. Mild Gyula. Középiskolai tanulmányait a magyaróvári piarista gimnáziumban kezdte, majd a közigazgatásból nyugdíjba vonulván a „Mosonvármegye” című hetilap korrektora volt. Később, hogy megélhetését biztosítsa a Magyaróvári Kötöttárugyárban könyvelőként dolgozott, végül a Tölténygyárból ment végleg nyugdíjba. Tagja volt a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletnek és a dalárdának. Az általa rendezett színdarabok bevételét jótékony célokra fordították. Kedvtelése volt a családtörténet, szülei aranylakodalmára elkészítette és kinyomtatta a családfát, amelyben 1728-ig vezette vissza a Mild család történetét. Az magyaróvári temetőben lévő családi sírboltban nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Tuba László: Ifj. Mild Gyula Árpád
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 4. évf. 2000. 11. sz. 13. p.
A szócikk szerzője:Tuba László