Lexikon szócikk

Modrovich Ferenc
Magyaróvár 1887. április 28. - Sopron 1947. július 15.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Erdészeti szállítóberendezések 1-2. kötet. Sopron, 1929-1931.
*Híd- és vízépítéstan. Sopron, 1942.
Középiskolai tanulmányait 1897-1901 között a magyaróvári piarista gimnáziumban végezte. 1909-ben szerzett oklevelet a selmecbányai Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskolán. Pályáját a besztercebányai erdőgondnokságnál kezdte. 1911-ben áthelyeztette magát az Erdélyben lévő Besztercére, ahol az erdei vasút építési kirendeltség-vezetője lett. 1918-1923 között a földművelésügyi minisztérium megbízásából a Bükkben részt vett a Szinva-völgyi (Lillafüred) erdei vasút építési munkáiban. A Mély-völgyi viadukt megtervezésével és megépítésével beírta a nevét az erdészeti mélyépítés történetébe. 1923-tól, az erdészeti szakoktatás átszervezése után a soproni Bányamérnöki és Erdőmérnöki Főiskola erdészeti szállítóberendezések tanszékén oktatott. 1927-ben rendes tanárrá, 1938-ban egyetemi nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. 1932-1934 és 1941-1942 között a dékáni tisztséget is ő látta el. Fő műve, az Erdészeti szállítóberendezések évtizedekig az erdészeti szakemberek keresett kézikönyve volt. Ezen kívül több dolgozata jelent meg az „Erdészeti Lapok” és a „Magyar Erdőgazda” hasábjain.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 4. 790. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 547-549.
  • www.vonatka.hu/laevtrt.htm
A szócikk szerzője:Kimlei Péter