Lexikon szócikk

Modrovich János
Rajka 1862. - Rajka 1934. május 11.

Foglakozása(i):
Régi megyei nemesi család sarja volt. Jogot tanult Pozsonyban, azután 1884-ben vármegyei szolgálatba lépett. Majdnem egész közszolgálati idejét Rajkán töltötte. Sőtér Ferenc halála után lett a járás vezetője. Főszolgabíróként igen jó hírnek örvendett. 1918-ban vonult nyugalomba. Fivére, Modrovich Gábor festőművész mellé temették el Rajkán.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1934. 05. 17. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre