Lexikon szócikk

Molnár Ágoston
Magyaróvár 1919. augusztus 28. - Mosonmagyaróvár 2005. november 6.

Foglakozása(i):
Szülei Molnár István és Csillag Katalin gyári munkások voltak. Elemi iskoláit a Majorokban kezdte, s a magyaróvári iskolában fejezte be. A hat elemi elvégzése után munkát vállalt. 1934-ben lett cserkész, itt faragta ki a társak egyik névadó madarát, a sast, s egy szerény kiállítás keretében először itt mutatta be faragásait. Egyik fakanalát ekkor vásárolta meg a Magyar Nemzeti Múzeum. Dr. Baintner Károly akadémiai tanár közbenjárására 1939-ben megbízták Groffits Gábor akadémiai igazgató arcképének elkészítésével. Pártfogói bíztatására ez évben beiratkozott a budapesti Iparművészeti Főiskola szobrász szakára, ahol 1943-ban végzett Ohmann Béla szobrászművész tanítványaként. Ezt követően katonai szolgálatra hívták be, s négy év szovjet hadifogság után tért haza. 1950-ben kötött házasságot Molnár Margit pápai lánnyal, akitől három gyermeke született (Ágoston, István, Katalin). Ezekben az években faragta meg fából az Arany Ökör vendéglő homlokzatán évekig látható ökörfejet. 1949-től a Budapesti Műszaki Tanárképző Főiskola nappali tagozatán tanult, ezt 1952-ben feleségével együtt levelező tagozaton fejezték be, mert 1951-ben mindketten Mosonmagyaróváron találtak állást a szakmunkásképző intézetben. Molnár Ágoston 1977. augusztus végén bekövetkezett nyugdíjazásáig tanított itt, s közben elkészítette sok barátja, ismerőse portréját, Nikolaus Lenau mellszobrát, a református templom fafaragásait, Mátyás király és Szent István szobrát, Éltes Mátyás, Móra Ferenc, Széchenyi István domborműveit, az ipartelepi olasz kápolna mellé fölállított kopjafát és több festményt. Alkotásait a budapesti Néprajzi Múzeum, az általa vezetett művészeti táborok helyszínein (Pécs, Sárospatak, Tatabánya stb.) lévő közgyűjtemények, rokonok, barátok és gyűjtők őrzik. Lenau és Szent István fából készült szobra a Mosonmagyaróvárhoz tartotó istvánpusztai egykori szálloda Lenau emlékszobájában van. Kiállításai: Mosonmagyaróvár (1983), Oroszlány, Tata, Győr.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mészely József: Iskolánk jeles tanítványa, idős Molnár Ágoston
    Száz év tükörcserepei: az Ujhelyi Imre Általános Iskola centenáriumi emlékkönyve, 1911-2011. Szerk. Bérciné Iváncsics Etelka Mosonmagyaróvár, 2011. p. 47-48.
  • Mészely József: Ki kézzel, ésszel, de szívvel alkotott, s alkotásai a Jóisten markából virágzottak elő
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 14. évf. 2011. 1. sz. p. 93-96.
  • Molnár Ágoston ifj. közlése Molnár Ágoston, ifj., Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Tuba László