Lexikon szócikk

Mrekva Dezső
Nagykáta 1934. augusztus 11. - Mosonmagyaróvár 1995. október 18.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A termelőszövetkezeti centralizáció jelenségei Győr-Sopron megyében (Doktori értekezés). Gödöllő, 1964.
*Mezőgazdasági kereskedelemi ismeretek a marketing alapjaival (Jegyzet). Mosonmagyaróvár, 1984.
Nagykátán végezte alap- és középfokú tanulmányait. 1953-1957 között Gödöllőn szerzett agrármérnöki diplomát. Egy éves gödöllői gyakornokoskodás után került Mosonmagyaróvárra. 1958-tól 1994-ig városunkban dolgozott. 1958-1964 között tanársegéd, 1964-1972 között adjunktus, 1972-1994-ig docens volt. 1964-ben védte meg egyetemi doktorátusát Gödöllőn. 1972-ben lett a mezőgazdasági tudományok kandidátusa. 1985-től az agrár-gazdaságtani- és marketing tanszék vezetője volt. Agrárgazdaságtant, agrárkereskedelmet, agrártörténetet és marketinget tanított. Kidolgozója és irányítója volt a mezőgazdasági innovációs és iparjogvédelmi szaknak. A Veszprémi Akadémiai Bizottság munkabizottsági elnöke volt. Kitüntetései: A Mezőgazdaság Kiváló Dolgozója (1962), Kiváló Munkáért (1968), Munka Érdemrend (1985). Nyugdíjba vonulása (1994) után is tartott előadásokat agrárgazdaságtanból. A magyaróvári temetőben nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Tenk Antal: Mrekva Dezső: 1934-1995.
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 37. évf. 1995. 2. sz. 257. p.
  • A tanszékek és egységek története: 1954-1993. Szerk. Czimber Gyula, Horváth Károly Mosonmagyaróvár, 1993. 104. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre