Lexikon szócikk

Müllner Pál
Magyaróvár 1846. február 14. - Magyaróvár 1925. július 25.

Foglakozása(i):
A magyaróvári gimnázium alsó osztályai után Vácon folytatta tanulmányait, ahol 1861-ben öltözött be. 1863-tól Kecskeméten végezte el a következő két osztályt, végül középiskolai tanulmányait Kolozsváron fejezte be 1867-ben. Ettől kezdve először Sátoraljaújhelyen tanított matematikát, fizikát és magyart, 1870-ben Selmecbányán már latint és földrajzot is. 1872-től két éven keresztül működött tanárként Temesváron, később Nagykárolyba majd ismét Selmecbányára helyezték, ahol igazgató is volt. 1888-tól 1911-ig Budapesten rendtartományi asszisztensként sokféle feladatot látott el. 1912-ben jött Magyaróvárra, ahol 1925-ben vonult nyugalomba. A rendi adminisztráció és a tanügy fáradhatatlan munkásaként gondos és hűséges sáfára volt a rendi vagyonnak. Kidolgozta és megalapozta a rendi vagyonkezelés egész rendszerét. Földi maradványai a magyaróvári piarista sírkertben pihennek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 266. p.
  • Nyugati hírlap Magyaróvár, 1921-1932. 1925. 08. 02. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István