Lexikon szócikk

Nádasdy Ferenc Szeráfin, ifj.
Bécs 1778. április 22. - ? 1854. március 7.

Foglakozása(i):
Negyven éven kereztül a bécsi Magyar Udvari Kancellária tisztviselője volt. Zenével és zenepártolással is foglalkozott. 1836-1845 között Moson vármegye főispánja volt, így a főrendiház tagjaként vehetett részt az 1843-1844. évi pozsonyi országgyűlésen. 1845-1848 között Árva megye főispánjának tisztét töltötte be.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. 158. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter