Lexikon szócikk

Neher Miksa
Rajka 1824. - ? ?

Foglakozása(i):
1841-1842 között a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet hallgatója volt. A szabadságharc kitörése előtt a nőtlen fiatalember már volt két évig hadfi és gazdatisztként is dolgozott. Az első két évet a 2. gyalogezrednél töltötte le, mint számos Moson megyei társa. 1848 szeptemberében a Baranya megyei nemzetőrségnél főhadnagy lett. Részt vett Jellasics oldalvédjének ozorai elfogásában. Alakulatából szervezték az 51. honvédzászlóaljat, ahol szintén főhadnagyként szolgált. Zászlóaljával később az eszéki várőrséghez került. 1849. február 14-én feladták a várat és fogságba esett. További sorsáról nincs tudomásunk. Nem volt tagja a Moson megyei Honvédegyletnek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 2. 567. p.
  • Hitschmann, Hugo: Verzeichniss der Lehrer und Studierenden der erzherzoglichen landwirtschaftlichen Bildungsanstalt und der k.k. landwirtschaftlichen Lehranstalt zu Ungarisch-Altenburg 1818-1848 und 1850-1864. Ung. Altenburg, 1865. p. 50-51.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre