Lexikon szócikk

Németh Károly
Kispéc 1881. január 15. - Győr 1969. augusztus 15.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Lébény az első világháborúban: Németh Károly evangélikus lelkész naplója alapján. Lébény, 2010.
Gimnáziumi tanulmányait Sopronban az Evangélikus Lyceumban végezte. Sopronban folytatott teológiai tanulmányokat 1900-1903 között, majd egy éven át Greifswald-ban tanult. 1904-ben szentelték lelkésszé. Szolgált Alsólövőn, tanított Pápán majd 1910-1912 között a New Brunswick-ben élő magyar evangélikus közösség lelkésze volt. 1912 nyarától volt Lébény lelkésze 1953-ig, nyugdíjba vonulásáig. Az első világháború kitörése után a frontra vitt katonáknak leveleket írt, majd „Üdvözlet Hazulról” címmel kéziratos újságot szerkesztett és amit sokszorosítva kiküldött nekik. A Lébényben levő orosz hadifoglyoknak orosz nyelvű Bibliákat szerzett be és ügyelt sorsukra. Gondja volt az árvákra és az özvegyekre. 1914-ben megalakította a lébényi nőegyletet. 1918 őszén a helyi Nemzeti Tanács elnökévé választották. Az I. világháború után aktív szerepet vállalt a Hangya szövetkezet és a tűzoltó egyesület munkájában. Számos cikke jelent meg az evangélikus sajtóban (Harangszó) és részt vett a lapok szerkesztésében is (Evangélikusok Lapja, Missziói Lapok, Evangélikus Pedagógus). 2009. szeptember 20-án áldották meg emléktábláját a lébényi evangélikus templomban, halálának 40. évfordulója alkalmából. Kéziratos naplójának az I. világháború éveire vonatkozó részét dr. Ferenczi Zoltán nyugalmazott egyetemi docens rendezte sajtó alá 2010-ben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Ferenczi Zoltán: Németh Károly lébényi evangélikus lelkész élete és munkássága
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 12. évf 2009. 1. sz. p. 95-103.
  • Koháry Ferenc: Ünnepi alkalmak az evangélikus templomban
    Lébény Lébény, 2007- 3. évf. 2009. 16. sz. 19. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter