Lexikon szócikk

Némethszeghy István
Komárom 1755. augusztus 19. - Magyaróvár 1832. február 1.

Foglakozása(i):
Budai jogi tanulmányai után Moson vármegye szolgálatába lépett. Többször volt a megye alispánja és országgyűlési követe a reform-országgyűléseken. A Moson megyei aulikus nemesekkel ellentétben az erősödő magyar nemzeti gondolat kifejtői közé tartozott az „Országgyűlési Napló” tanúsága szerint. 1825-ben ő mondott ellen elsőként a külföldi egyetemekre való járásnak, mert szerinte a hazai tanintézetekben már elég tudós professzor tanított, akik képesek voltak a megfelelő nevelésre és a tudományos ismeretek átadására. Mindezt már királyi udvari tanácsosként fejtette ki. Az óvatos reformok hívének számított.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 9. hasáb 970-971.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre