Lexikon szócikk

Neuberger Ferenc
(Moson) Szolnok 1883. október 4. - Magyaróvár 1927. január 8.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait Magyaróváron és Esztergomban végezte. 1906-ban szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1910-ben nevezték ki gyakornoknak a Magyaróvári Gazdasági Akadémia természetrajzi tanszékére. 1911-ben tanársegéd, 1913-ban segédtanár lett. Időközben doktori oklevelet szerzett a budapesti egyetem bölcsészkarán. Doktori értekezésének témája a pillangós növények magvainak viselkedése volt. 1914-ben bevonult katonának. A világháború alatt megsebesült, „Signum Laudis” kitüntetést és koronás arany érdemkeresztet kapott. Az első világháború után visszatért az akadémiára: a növénytan, növénykórtan és állattan tantárgyakat oktatta. Részt vett annak törvénynek a kidolgozásában is, amely a burgonyavész és a kolorádóbogár elleni védekezést szolgálta, és amely Magyarország egyik első növényvédelmi törvénye lett. Tagja volt Magyaróváron a városi képviselőtestületnek, titkára volt a Mosonmegyei Gazdasági Egyesületnek és alelnöke a Hadirokkantak, Özvegyek és Árvák Mosonmegyei Csoportjának. 1922-ben a Keresztény Kisgazda, Földműves és Polgári Párt programjával nemzetgyűlési képviselőnek választották a csonka nezsideri választókerületben. Az országgyűlésben a földművelésügyi, a közoktatásügyi és a naplóbíráló bizottság munkájában vett részt. A mosonszolnoki temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1927. 01. 13. p. 1-2.
  • Bognár Sándor: A magyar növényvédelem története a legrégebbi időktől napjainkig: 1030-1980. Mosonmagyaróvár, 1994. 483. p.
  • Gazdasági Akadémia anyakönyvei kézirat 41. sz.
  • Gazdasági Akadémia anyakönyvei kézirat 87. sz.
  • http://www.ogyk.hu/e-konyvt/mpgy/alm/al922_27/334.htm
A szócikk szerzője:Kimlei Péter