Lexikon szócikk

Neugebauer Jenő
Magyaróvár 1920. június 22. - Budapest 2009. július 16.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Oxigén, nitrogén és vízgőz szerepe wolframfém porkohászati előállítása és a megmunkált wolframtestek magashőfokú kezelése során (Kandidátusi értekezés). Bp., 1965.
*Wolframgyártás: tapasztalatok, ismeretek I-III. kötet. Bp., 1982-1988.
Középiskolai tanulmányait a Magyaróvári Piarista Gimnáziumban végezte 1930-1938 között. 1942-ben szerzett vegyészmérnöki diplomát a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen. 1942-1947 között a Műegyetem ösztöndíjas gyakornoka majd tanársegéde volt. 1947-től az Egyesült Izzólámpa és Villamossági Rt. illetve a Tungsram Rt. kutatómérnöke volt. 1980-ban nyugdíjba vonult majd ezt követően 18 évig az MTA Műszaki Fizikai Kutató Intézetében dolgozott a Tungsram kutatási témáin. A fényforrások izzószálaként használt volfrám nagyüzemi gyártásának technológiai kérdéseivel foglalkozott. Felfedezett négy új volfrámvegyületet, elsők között sikerült volfrámot előállítania tiszta állapotban laboratóriumi körülmények között. Nemzetközileg elismert, nagy tekintélyű szakember volt. Kutatásokat végzett a Philips és a Toshiba cég holland illetve japán gyáraiban is. Munkásságáért 1952-ben Akadémiai Jutalomban, 1997-ben megosztott Széchenyi-díjban részesítették. Budapesten a Rákospalotai temetőben helyezték örök nyugalomba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
A szócikk szerzője:Kimlei Péter