Lexikon szócikk

Nunkovich András
Zurány 1715. november 22. - Magyaróvár 1798. augusztus 22.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja Nunkovich Ferenc birtokos, anyja Gerdenich Júlia volt. A család valószínűleg Sopron megyei eredetű, de az apának Zurányban és Hegyeshalomban voltak birtokai. Fia 1740-ben szolgabíró volt Moson vármegye szolgálatában. 1744-ben vitézi kapitány lett, majd 1749-ben adószedő. 1752-ben helyettes Moson megyei alispánná választották. 1766-ban másodalispán lett, 1777-ben főadószedőként említették. 1789 után királyi tanácsos címmel szerepelt a neve a megyei jegyzőkönyvekben. Megyénkben a XVIII. század második felében az egyik legtiszteltebb és leggazdagabb férfi volt. 1792. szeptember 7-én Nezsiderben kelt végrendeletében 10 000 Ft-ot hagyományozott a magyaróvári piarista gimnáziumi növendékek megsegítésére. Ennek kamataiból évente öt ifjú tanulhatott. Ezen kívül Nunkovich 60 000 Ft-ot osztott ki jótékony célokra, tanulmányi segélyekre, megyebeli községeknek és beteg utazók gyógykezelésére. Ezért szokás őt „emberbarát”-nak nevezni. Gimnáziumi ösztöndíját, amely hosszú ideig jól működött, az 1927. évi devalváció vitte el. Nyughelye ismeretlen.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1942. 08. 02. p. 1-2.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre