Lexikon szócikk

Nuricsán József
Szamosújvár 1860. május 28. - Csorvás 1914. szeptember 15.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Útmutatás a chemiai kísérletezésben. Bp., 1898.
Középiskolai tanulmányait a kolozsvári református gimnáziumban végezte. 1883-ban a budapesti egyetemen szerzett vegyész oklevelet. 1882-1883 között ugyanitt tanársegédként dolgozott. 1883-tól a kémiai intézet munkatársa volt. 1894-ben a földművelésügyi minisztérium állományába került, mint kultúrvegyész. Feladatai közé a külföldi kémiai intézetek munkájának tanulmányozása, a hazai vegykísérleti állomások feladatainak kidolgozása tartozott. 1903-ban kinevezték a Magyaróvári Gazdasági Akadémia kémia tanszékének élére, egyben a vegykísérleti állomás vezetését is ő látta el. Az állomás elsődleges feladata a mezőgazdasági kémia fejlesztése volt, de emellett mezőgazdasági termékek és műtrágyák vizsgálatával is foglalkozott. Magyaróvári tartózkodása alatt a város egyik közkedvelt, színes egyéniségévé vált, aki lelkesen vett részt a helyi közéletben, és akit a Széchenyi Kör is elnökévé választott. 1913 januárjában áthelyezték Budapestre az Országos Kémiai Intézet és Központi Vegyészeti Állomáshoz. Pályája során tudományos érdeklődése a gyógyvizek összetételének vizsgálatától a szénsavgyártáson át a földgáz világítási célra való felhasználásáig sok kérdésre kiterjedt. Foglalkozott a városiasodás következtében keletkezett hulladékok újrahasznosításával is. Tagja volt a természettudományi és a földtani társaságnak. Éveken át titkára volt a Magyar Orvosok és Természetvizsgálók Vándorgyűlésének.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 2. p. 627-630.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 01. 19. p. 3-4.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 01. 26. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1914. 09. 27. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter