Lexikon szócikk

Óvári József
Magyaróvár 1839. április 27. - Pozsony 1880. február 1.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Földrajz a felső elemi osztályok, magán nevelő-intézetek számára, úgyszintén magánhasználatra. Pest, 1864.
*A tanügyi reformról: Egy jogtanár nézetei a középtanodák, egyetemek és jogakadémiák újjászervezéséről. Pest, 1870.
A gimnáziumot 1858-ban Szegeden, bölcsészeti tanulmányait a budai egyetemen végezte, ahol 1866-67-ben latin, görög, német irodalomból és bölcseletből tanári vizsgát tett. 1864-től a budai egyetemi főgimnáziumban, 1866-tól a pesti katolikus gimnáziumban, 1869-től rendes tanárként a pozsonyi főgimnáziumban tanított, egyúttal a pozsonyi akadémián a bölcsészettudomány magántanára volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 10. hasáb 26-27.
A szócikk szerzője:Tuba László