Lexikon szócikk

Őshegyi József
Rózsahegy 1850. augusztus 18. - Magyaróvár 1921. január 5.

Foglakozása(i):
Középkori német eredetű családból származott. Édesapja eyspergi Eirl Sándor pénzügyigazgató magyarosította a nevet. A fiú Győrött, Eperjesen és Szatmárnémetibe járt iskolába. Érettségi után a szatmári gyalogezredben katonáskodott. Jogi tanulmányait Pozsonyban és Budapesten végezte. 1874-ben telepedett le az ügyvédjelölt Magyaróváron. 1878-ban -frissen megszerzett képesítéssel -községi jegyzővé választották ugyanott. Majdnem egy évtizedig viselte ezt a hivatalt, ami alatt sok egyesületben vállalt funkciót, és ismert ember lett. 1887-ben közjegyző-helyettessé nevezték ki. 1890-ben Moson megye tiszti főügyészévé emelték. 1907-ben alispánná választották. 1914-ig viselte ezt a hivatalt, amikor betegsége miatt nyugalomba vonult. Alispáni működése alatt a megye sokat fejlődött, amiben voltak személyes érdemei is. Az iskolaügyet, a helyi Széchenyi Kör és általában a helyi kultúra fejlesztését kiemelten kezelte. Tevékenykedett a megyei jegyzőegyletben, a Magyaróvári Férfidalárdában, a tűzoltóegyletben, a múzeumegyletben. Fontos ipari beruházások valósultak meg ekkor, amelyek Moson megyét országosan is fontossá tették, főleg a hadiipar területén. A helyi hírlapírás egyik fontos személyisége volt, egy ideig szerkesztette is a „Mosonymegyei Lapok”-at még főügyészként.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1921. 01. 09. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre