Lexikon szócikk

Pabst, Heinrich Wilhelm
Maar/Lauterbach 1798. szeptember 26. - Hüttelsdorf 1868. július 10.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Landwirtschaftliche Taxationslehre. Wien, 1853.
*A mezőgazdaság tankönyve (Ford. Lónyay Gábor). I-II. köt. Pest, 1852-1853.
*Mezőgazdasági értékesítéstan (Ford. Kis László). Pest, 1858.
*Anleitung zur Rindviehzucht. Stuttgart, 1880.
Édesapja erdész volt. A népiskolát és a polgári iskolát a szülőföldjén végezte, 1816-ban magántanulmányait Riedesel bárónál Eisenachban kezdte, egyúttal birtokainak intézője lett. 1818 és 1823 között tanulmányutat tett Németországban, Hollandiában és Párizsban. 1820-ban Vilmos württembergi király rábízta a finomgyapjas juhtenyésztés irányítását. 1821-ben a hohenheimi tanintézet növendéke lett, egyúttal ellátta a könyvelést és az intézethez tartozó gazdaság felügyeletét is. 1821-1831 között a német tartományokban és Nyugat-Európában tett tanulmányutat. Ezután a Hesseni Nagyhercegség mezőgazdaságának irányítójaként megszervezte Darmstadtban a mezőgazdasági tanintézetet, a Porosz Királyságban Eldena mezőgazdasági akadémiáját igazgatta, Berlinben két évig a földművelésügy egyik irányítója volt, s 1845-től a Hohenheimi Akadémia igazgatójaként működött. 1850 őszétől nevezték ki a Magyaróvári Gazdasági Tanintézet igazgatói posztjára, amit 1861-ig töltött be. Juh- és szarvasmarha tenyésztést, üzem- és becsléstant tanított. Az általa kidolgozott képzési rendszer elsősorban a német (főleg a hohenheimi) példára épült, vagyis a magyar viszonyoknál fejlettebb oktatási rendszert próbált meghonosítani Óváron, munkájához azonban nem kapott hathatós segítséget. Ennek ellenére neki köszönhető, hogy a magyaróvári intézet laboratóriumai, felszerelése és oktatási színvonala megközelítette az európai társintézményekét. Pabst az 1851. évi londoni világkiállításról angol, osztrák és német gyártmányú gépeket hozatott, hogy a hallgatók jobban megismerjék a modern technika vívmányait. Vejével, Krauss Frigyessel 1856-ban Mosonban a külföldi gépek beszerzésének megkönnyítésére céget alapított „Mezőgazdasági gépek és szerszámok állandó kiállítása” névvel. Egy évvel később engedélyt kaptak a cég mezőgazdasági gépgyárrá történő átszervezésére, s a külföldi termékek mellett saját gyártmányaikkal is rövidesen hírnevet szereztek a 25 főt foglalkoztató üzemnek. Ekéket, boronákat, kapálógépeket, kukoricamorzsolót és vetőgépeket készítettek. Az üzemet 1863-ban vásárolta meg Kühne Ede, aki jelentős mezőgazdasági gépgyárrá fejlesztette. Pabstnak 1861-ben Bécsben a mezőgazdasági ügyek irányítása lett a feladata miniszteri tanácsosi beosztásban. A Bécs melletti Hüttelsdorfban hunyt el. A mezőgazdaság több területét felölelő munkái közül néhány magyarul is megjelent, külföldön pedig több kiadást értek meg. Pabst közel 50 egyesületnek volt tagja, nyugdíjazásakor I. Ferenc József a Vaskorona-rend 3. osztálya kitüntetést adományozta neki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Vörös Antal: Óvár, Óvár… Bp., 1968. p. 43-63.
  • Puskás Vilmos: Pabst-Krauss Mosoni Mezőgazdasági Gépgyára 1856-1863. Bp., 1970. 88. p.
  • Walleshausen Gyula: A magyaróvári agrárfelsőoktatás 175 éve: 1818-1993. Mosonmagyaróvár, 1993. p. 28-39.
  • Fellmeth, Ullrich: Heinrich Wilhelm Pabst életműve és jelentősége
    Az agrártörténeti tudományos ülés előadásai Mosonmagyaróvár, 1993. p. 19-28.
  • Varga János-Neményi Miklós: Pabst Vilmos Henrik munkássága Magyaróváron
    Az agrártörténeti tudományos ülés előadásai Mosonmagyaróvár, 1993. p. 29-35.
A szócikk szerzője:Tuba László