Lexikon szócikk

Pálffy Fidél
Pozsony-Szent-György 1895. május 6. - Budapest 1946. március 2.
Foglakozása(i):
Apja Pálffy Sándor gróf, anyja Batthyány Erzsébet grófnő volt. Tanulmányait a kalksburgi és a kalocsai jezsuita gimnáziumban végezte. A pozsonyi tudományegyetemen jogi abszolutóriumot nyert. 1913-1921 között katonáskodott. Az orosz és a román fronton őrmester, majd főhadnagy lett az 5. huszárezredben. A Horthy-féle Nemzeti Hadseregben a francia parancsnokságnál cenzúratiszt volt Szegeden. Részt vett a budapesti bevonulásban. Szerény birtoka (520 hold) és kúriája volt Magyaróváron és Dunakilitin, ahol népszerű embernek ismerték. Bejáratos volt Vatikánba, mint XI. Pius titkos kamarása. Németül, franciául és olaszul kitűnően beszélt. A gazdasági világválság kapcsán a fasiszta gondolatkört tanulmányozta a német példát is figyelembe véve. Magyarra fordította Ernst Reventlow: Nemzeti szocializmus az új Németországban című művét. Komoly publicisztikai tevékenységet fejtett ki a Horthy-Bethlen- féle Csonka-Magyarország elkerülhetetlen modernizációjának bizonyítására. A németektől átvette a zsidóellenes lépések szükségességét, mérsékelt pártprogramjában szerepelt az izraelita földbérlők és bérbe adók visszaszorítása. Nem maradt meg a „neobarokk” címek eltörésénél, korporatív nemzeti államot akart. 1933-ban csatlakozott a Meskó Zoltán által alapított Nemzeti Szocialista Magyar Földműves és Munkáspárthoz, majd a pártalapító kiválása után, annak egyedüli vezetője lett. 1936-ban saját pártot alapított Egyesült Magyar Nemzeti Szocialista Párt néven. 1937-ben vendégként megtekintette a nürnbergi birodalmi pártnapokat. 1939-ben mandátumot szerzett a magyaróvári választókerületben, amit azonban a közigazgatási bíróság megsemmisített. Horthy megbuktatott októberi kiugrási kísérlete után földművelésügyi miniszter lett a nyilas kormányban. Ilyen minőségében az 1944 nyarán gazdátlanná vált zsidó földeket igyekezett hasznosítani, magyar gazdáknak osztani. A szovjet megszállás elől nyugatra menekült a kormánnyal együtt. Később az angolszászok kiadták az új magyar kormánynak, amely háborús bűnösként kivégeztette.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Keresztény magyar közéleti almanach. Szerk. Hortobágyi Jenő Bp., 1940-1944. 2. 807. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. p. 45-46.
  • Paár Ádám: "A parasztok boldogok, hogy kezet fog velük a gróf": Egy szélsőjobboldali arisztokrata politikai sikerei és kudarcai
    Kommentár Budapest, 2006- 2015. 3-4. sz. p. 91-108.
  • Paár Ádám: A két Pálffy fivér
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 14-20. évf. 2012-2017. p. 112-128.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre