Lexikon szócikk

Pálffy-Daun Vilmos
Stomfa 1867. május 14. - Bécs 1916. december 1.

Foglakozása(i):
Neje az osztrák Nugent Eleonóra volt. Három gyermekük született. 1895 és 1901 között volt Moson vármegye főispánja. Az ő idejében ünnepelte az ország és a megye a millenniumot. Sajnos a kiállításra szánt rajkai német lakóházra a megye sajnálta a pénzt, de a főispán 1899-ben mentora és elnöke volt a szoborbizottságnak, amely 1900-ben Bruck-Újfalun felállította Ferenc József szobrát, Zala György alkotását. A „Mosonvármegye” című megyei lap képes melléklet füzetet adott ki ebből az alkalomból 1900. június 24-én. Az uralkodó a katonai gyakorlatok idején valóban gyakran járt erre és láthatta a megye és az ország ilyen formában kifejezett hódolatát. A megye vezetésébe a főispán egyébként ritkán szólt bele, az Pogány József alispán feladata volt, ő az országos politikával foglalkozott. Tulajdonképpen a szobor is ennek része volt, ha Moson megye állíttatta is. A főnemesek azon csoportjához tartozott, akik a Néppárthoz álltak közel hazánkban, de igazából az Osztrák-Magyar Monarchiában gondolkodtak. Nem lakott a megyében, a két fővárosban tartózkodott és a stübingi birtokot örökölte Ausztriában, ahol a családi sírboltba temették.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1900. 07. 24. képes melléklet
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1916. 12. 10. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre