Lexikon szócikk

Panajott Sándor
Gyulafehérvár 1849. március 8. - Magyaróvár 1933. október 31.
Foglakozása(i):
Apja tisztviselő volt, görög eredetű családból származott. Középiskoláit Kolozsváron végezte, majd 1866-ban a bécsi kadétiskolában tanult, ahonnan 1871-ben hadapródként került ki. A bábolnai állami méneskarhoz került szolgálatra. Öt évvel később elvégezte a bécsi lovagló tanári intézetet, ezután a budapesti katonai altisztképző iskola parancsnokává nevezték ki. 1881-ben a szerveződő csendőrség szolgálatába állt. 1882-ben Szegeden csendőrtiszti szakvizsgát tett, s ez évben a nagyváradi csendőrszárny parancsnoka lett századosi rangban. 1904 és 1908 között vezérőrnagyi rangban a csendőrség felügyelője volt. 1907-ben az uralkodó szamosfalvi előnévvel nemesi rangra emelte. Pozsonyban, majd Bécsben, 1919-től Magyaróváron élt. Itt aktívan részt vett a kulturális, sport- és közéletben (kaszinó, múzeumegyesület, Polgári Lövészegylet, Magyaróvári Atlétikai és Football Club stb.), s néhány évig a város képviselő-testületének is tagja volt. Megszervezte az egész országban az őrsparancsnokságokat, a tiszti könyvtárakat, szorgalmazására épült föl Budapesten a nagy csendőrlaktanya. Kiváló katonai és csendőrségi szakíró volt, a csendőrségi szakirodalom megteremtője Magyarországon. Magyaróváron temették el, síremléke ma is áll az óvári temetőben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1926. 11. 07. 4. p.
  • Nyugati hírlap Magyaróvár, 1921-1932. 1929. 03. 17. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1933. 11. 05. p. 2-3.
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 241. p.
  • Parádi József: A Magyar Királyi Csendőrség: az első magyar polgári központosított, közbiztonsági őrtestület 1881-1945. Bp., 2012. p. 227-230.
A szócikk szerzője:Tuba László