Lexikon szócikk

Berger Károly Lajos
Edelény 1869. április 24. - Magyaróvár 1913. május 15.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Kisgazdaságok berendezése. Bp., 1909.
Édesapja Berger Emánuel Vencel, az edelényi mintagazdaság és cukorgyár vezetője volt. A középiskolát Miskolcon és Késmárkon végezte. 1889-ben a Kassai Gazdasági Akadémián szerzett oklevelet. 1890-től gazdatisztként dolgozott több uradalomban. 1895-ben földműves iskolai segédtanárrá nevezték ki. Tanított Zsitvaújfalun, Kecskeméten, Adán. 1901-től a Keszthelyi Gazdasági Akadémia intézőjeként magas szintre fejlesztette az ottani gazdaság juhtenyészetét. A földművelési minisztérium megbízásából tervezetet készített a gazdászhallgatók gyakorlati képzéséről. Több cikket és kiadványt írt a földműves, és a tanítóképző iskolák számára a kisgazdaságok berendezéséről és működtetéséről. 1909 őszén bízták meg Magyaróváron az üzemtani tanszék vezetésével, 1912-ben akadémiai rendes tanárrá nevezték ki. A Bács megyei Adán, felesége családi sírboltjában temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 1. p. 672-673.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 05. 18. p. 2-3.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter