Lexikon szócikk

Pardavi Tiborné
Horvátzsidány 1916. október 11. - Bábolna 2015. január 15.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja körjegyző, anyja tanítónő volt. Elemi iskoláit Németzsidányban végezte, itt sajátította el a német nyelvet, amelyen kívül magyar anyanyelve mellett horvátul és oroszul is beszélt. Magántanulóként négy évig járt polgári iskolába. 1935-ben a Kőszegi Domonkos Rendi Nővérek Intézetében szerzett tanítónői oklevelet és kántori képesítést, majd egy éves némettanári tanfolyamon vett részt. 1938-tól 1941-ig Herenden tanított, ekkor Mosonmagyaróvárra helyezték, itt az 1. sz. (fiú)iskolában magyar irodalmat, oroszt és éneket tanított nyugdíjba vonulásáig. A színjátszás iránti vonzalma korán kezdődött, már Kőszegen és Herenden is részese volt színielőadásoknak. Mosonmagyaróváron is hamar bekapcsolódott az amatőr színjátszásba: az iskolában, a nagyobb üzemekben, s különböző öntevékeny művészeti együttesekben volt színművekben szereplő vagy szervező. Az 1960-as évek elején amatőr színjátszó-rendezői diplomát s vele B kategóriás működési engedélyt szerzett. Alapítója és rendezője volt a Mosonmagyaróvári Fémszerelvénygyár Központi Művészegyüttesének, művészeti vezetője és rendezője a Mosonmagyaróvári Városi Tanács Központi Művészegyüttesének. Gyakran vett részt állami ünnepélyek műsorának rendezésében, vers- és prózamondó versenyek zsűrijében. Ez utóbbi tevékenységet egészen idős koráig folytatta. Kitüntetései: Szocialista Kultúráért (1963), Győr–Moson–Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díj (2001), Mosonmagyaróvár Város Kultúrájáért díj (2007). 2015. február 12-én a magyaróvári régi temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
 • Molnár Rita: A közigazgatás, egészségügy és oktatás szolgálatában
  Kisalföld Győr, 1956- 2001. 08. 21. 7. p.
 • Mészely Réka: Aranka néni a város kultúrájáért
  Kisalföld Győr, 1956- 2007.01. 24. 8. p.
 • T. É.: Játékszeretet mindörökké
  Mosonmagyaróvári civil tükör Mosonmagyaróvár, 1997- 11. évf. 2007. 1. sz. (jan.) 2. p.
 • Nagy Sándor: A kultúra szolgálatában
  Mosonmagyaróvári civil szemle Mosonmagyaróvár, 2005- 3. évf. 2007. 2. sz. p. 1-2.
 • Vitéz Vilmos: Elment a magyaróvári színjátszás nagyasszonya: Meghalt Pardavi Tiborné – Ari néni
  Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 19. évf. 2015. 3. sz. 3. p.
 • Mészely Réka: Művészettel fertőzte meg tanítványait: Példakép – 98 éves korában elhunyt Pardavi Tiborné
  Kisalföld Győr, 1956- 2015. 01. 30. 8. p.
A szócikk szerzője:Tuba László