Lexikon szócikk

Pataky Fábián
Pándorfalu 1820. január 20. - Magyaróvár 1889. november 30.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Pataki Imre festőművész édesapja. Középiskolai tanulmányait Magyaróváron és Győrben végezte. 1838-1841 között a győri papi szemináriumban tanult, de felszentelés előtt kilépett és jogi pályát választott. 1842-ben írnokként kezdte pályafutását Moson vármegye közigazgatásában. 1846-ban kinevezték a bécs-brucki vasútvonal magyar területei vasúti biztosának, 1848-ban Moson vármegye szolgabírója volt. 1856-1859 között Győr város polgármesterének tisztét töltötte be. 1865-ben tért vissza Magyaróvárra, ahol a magyaróvári járás szolgabírójának választották. 1871-1880 között Moson vármegye főjegyzőjeként tevékenykedett. 1880 júniusától haláláig ő volt Moson vármegye alispánja.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1889. 12. 01. Melléklet p. 1-2.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter