Lexikon szócikk

Pávai Antal
Ó-Szőny 1851. április 20. - Tata 1937. október 10.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A kálnoki csodatevő Mária-szobor, kegykápolna és szentkút története. 1553-1903. Bp., 1903.
1874. július 30-án szentelték pappá. Több Moson megyei plébánián volt segédlelkész, pályájának túlnyomó részét e megyében töltötte. Huszonnégy évig volt plébános Máriakálnokon, majd 10 évig Hegyeshalomban. A máriakálnoki kegykápolna egyik megújítója volt, több kiadást ért meg a történetéről írt munkája. Moson megyében közéleti szerepet is vállalt, sok évig tagja volt a törvényhatósági bizottságnak. 1928-ban ment nyugdíjba, s rokonaihoz Tatára költözött. Itt halt meg, kívánságára Neszmélyen a családi sírboltban helyezték örök nyugalomra. Papnövendék korában verseket és elbeszéléseket írt, később cikkei jelentek meg a „Katholikus Néplap”-ban, a „Magyar Állam”-ban, fővárosi és magyaróvári lapokban.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 10. 583. hasáb
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1937. 10. 14. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László