Lexikon szócikk

Peck Ágoston
Magyaróvár 1823. március 17. - Magyaróvár 1887. július 16.

Foglakozása(i):
1839-ben lépett be a piarista rendbe, 1846-ban szentelték pappá. 1847-1849 között Budán tanított, ahol 1848 májusában tüzérnek állt. 1850-1851-ben Szegeden, 1852-1856 között Temesváron tanított. Először az 1857-1858-os tanévben került Magyaróvárra. 1859-1866 között Pesten dolgozott, majd 1867-től haláláig szülővárosában, a piarista gimnáziumban tanított. Képzett természettudós volt: földrajzot, természetrajzot és fizikát tanított. 1878-ban ő készítette el Major Pál Mosonymegye monographiája című művében azt a részt, amely a megye növény és állatvilágát mutatja be.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 292. p.
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 10. hasáb 671-672.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter