Lexikon szócikk

Peéry Rezső
Pozsony 1910. március 27. - Stuttgart 1977. november 11.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Perem-magyarok az idő sodrában. Pozsony, 1940.
*Requiem egy országrészért. München, 1975.
*Malomkövek között. I-III. Pozsony, 1993-1996.
1932-ben a pozsonyi tudományegyetemen szerzett diplomát magyar-filozófia-francia szakon, de tanulmányokat folytatott a prágai és a párizsi egyetemen is. Rövid ideig Pozsonyban tanított gimnáziumban, de 1938-ban politikai okokból eltávolították állásából. 1938-tól Pozsonyban, majd Szlovákia német megszállása után Budapesten volt újságíró. Részt vett a csehszlovákiai magyar írók Sarló-mozgalmában, ő volt a szlovákiai kisebbségi magyar irodalom keresztény színezetű, antifasiszta arculatának egyik fő formálója. 1945-ben el kellett hagynia Csehszlovákiát, Magyarországra települt. 1948-ban Mosonmagyaróváron megbízott igazgatóként vette át a piarista gimnáziumot, és magyar irodalmat is tanított. 1950-től Sopronban a Berzsenyi Gimnázium igazgatója, a Soproni Szabadegyetem szervezője. 1956-ban elhagyta Magyarországot, Bécsben élt, majd a Stuttgart melletti Reutlingenben volt könyvtárigazgató. 1975-ben nyugdíjazták. Peéry színvonalas publicisztikájában és művészileg igényes prózájában a két világháború között a Duna-völgyi népek kölcsönös megértését szolgálta. Tagja volt a csehszlovákiai PEN Clubnak és a Masaryk Akadémiának. Čapek és Fučik műveit fordította magyarra. A Németországi Magyar Írók Munkaközössége egyik alapítója és elnöke (1971-74) volt. Tanulmányai 1939 és 1948 között „Az Ország Útja” (Budapest), a „Magyar Figyelő” (Pozsony) és a „Korunk” (Kolozsvár) című folyóiratokban, 1956 és 1963 között a nyugati magyar lapokban és folyóiratokban jelentek meg. Jelentősek Babitsról, Kassákról, Márairól és a szlovákiai magyar irodalomról szóló tanulmányai. Ezek egy része franciául és németül is megjelent.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 3. 607. p.
  • Magyar irodalmi lexikon. Bp., 1963-1965. 2. 461. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. p. 228-229.
  • A cseh/szlovákiai magyar irodalom lexikona: 1918-1975. Bratislava, 1997. p. 250-251.
  • Kocsis István: Peéry Rezső: 1910-1977.
    Magvetők nyomdokain: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 6. Szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné Győr, 2015. p. 275-287.
  • Rátkai Rudolf: Peéry Rezső Mosonmagyaróváron
    Mosonmagyaróvár Mosonmagyaróvár, 1989-1990. 2. évf. 1990. 9. sz. 4. p.
A szócikk szerzője:Tuba László